Impregnering

Impregneringslinje
Lekkasjetesting

Impregnering for porøsitetsforsegling er en svært nyttig teknologi for å teste og håndtere porose i pressstøpte aluminiumsdeler.Limemiddel settes under trykk i hull inne i delene og stivner for å fylle tomme kjerneområder, deretter er porøsitetsproblemet løst perfekt.

Prosess

1. Rensing og avfetting.

2. Impregner inn i skapet.

3. Vakuumhåndtering under lufttrykk 0,09mpa, luft fjernes fra tomme kjerner.

4. Fyll flytende lim inn i kabinettet og hold det i ca. 15 minutter, så går luften tilbake til det normale.

5. Noen ganger er det nødvendig med kompressor for at store deler skal skyve agenter inn i kjernene.

6. Tørke deler.

7. Fjern lim på overflaten.

8. Størk i vannvask under 90 ℃, 20 minutter.

9. Trykktest i henhold til spes.

Kingrun bygde en fersk ny impregneringslinje i juni 2022 som hovedsakelig betjener bilindustrien.

I dag oppdaterer kundene sine krav ofte mot fullkommenhet.Investering i nyttig utstyr tar en stor del av budsjettet vårt, men så langt fungerer hvert enkelt anlegg på en riktig plass i fabrikken, noe som oppmuntrer oss til å gå mer kompetent videre.